* poďakovanie Paradoxu:
Ex-Tip, Laco Mokrý, pán Vozár (ObKaSS I), Džozy, Ivan Líška, Peter Mariánek, Karol Mach, Agnes Snopko, Jaro Vito Vitáloš, Ľubo Belák... a najmä všetkým obyvateľom Lackovej 5
 
* poďakovanie Webmastra:
Predovšetkým Koňýkovi a celej Zóne A, bývalému Paradoxu a všetkým jej členom, a punkovému zberateľovi,...

* distro:   www.inflagrantirecords.sk
* frontman:   konyk @ inflagrantirecords.sk
* webmaster:
   patrick @ wnet.sk